SVEIN STARBERG

Svein Erik Starberg har en bred og allsidig erfaring som musiker. Han begynte sin karriere som organinst i et tungrockband i midten av tenårene. Etter dette fulgte flere år hvor han ved siden av musikkstudier spilte dansemusikk i forskjellige konstellasjoner. Siden har han stort sett livnært seg som musiker. Han har opp gjennom årene vært innom de fleste sjangere, bl.a.pop, rock, fusion, disco, latin, dixieland, swing og evergreens, både som taffelpianist, i mindre band og i storband. Fra tid til annen vikarierer han også som krikeorganist. Han får svært gode tilbakemeldinger på sine taffelopptredener fordi han ved sitt repertoirvalg og spill alltid klarer å skape en hyggelig og god atmosfære.